I Volito Automation fick vi utrymme att växa.

”Vi har nått en starkare ställning, både lokalt och internationellt.” På hösten 2011 kontaktade Volito Automation det finska hydraulikföretaget Hydro System. Gruppen ville att Hydro System skulle bli det första steget i en nordisk expansion. Tre år senare gläds styrelseordförande Arto Haataja åt ökad tillväxt, större marknadsandelar och bättre möjligheter att blicka framåt. Hydro System startades 1986 som ett enmansföretag med reparationer av stora industriella hydraulmotorer som specialitet. Idag har företaget 20 anställda i Jyväskylä och Tammerfors och omsätter cirka 50 miljoner kronor. Verksamheten innefattar försäljning och renovering av hydraulikkomponenter samt tillverkning och montage av stora industrimotorer. – När Volito tog kontakt med oss var gruppen etablerad i Sverige, berättar Arto Haataja. Vi förstod direkt att Volito Automations idé var unik: Att bygga en gränsöverskridande organisation bestående av hydraulikföretag med stort humankapital, där beslutsfattande och entreprenörskap fortfarande är lokalt förankrat. Hydro System blev gruppens första etablering utanför Sverige. Och under tre år i Volito Automation har Hydro System ökat sina marknadsandelar och vuxit med cirka 25 procent. Detta i en tid när industrin och marknaden som helhet har krympt. – Filosofi och kunnande i vår verksamhet är de samma som tidigare, säger Arto Hataja. Det var de egenskaperna som gjorde att Volito Automation sökte upp oss. Men som en del av gruppen har vi fått de finansiella musklerna att bli mer offensiva, genomföra viktiga satsningar och teckna betydelsefulla avtal med internationella partners, säger Arto Haataja. Effekten är påtaglig. Vi har fler kunder idag än tidigare, vi levererar mer och vi har en starkare ställning på marknaden, både lokalt och internationellt. I Volito Automation får företagen en gemensam och effektiv plattform för erfarenhetsutbyte, samarbeten och nysatsningar. – Gemenskapen i Volito Automation är en språngbräda. Dotterföretagen träffas kontinuerligt för att utbyta information och idéer och vi har en mängd olika samarbeten inom gruppen. Som specialiserat företag på en liten marknad är det lätt att bli ensam. Inom gruppen har vi enormt mycket kunskap och lång erfarenhet. Det betyder mycket inför strukturella förändringar, vid nyetableringar och inte minst i relationen med internationella kunder och nätverk. – En fara med större organisationer är att man blir trögrörlig och långsam, säger Arto Haataja. Inom Volito Automation upplever vi det motsatta. Varje lokal entreprenör får ökad rörlighet och förbättrade möjligheter. Gruppen är i princip fri från byråkrati. De gemensamma systemen är genomtänkta och smidiga. När vi har kontakt inom Volito Automation är det nästan uteslutande för att diskutera utveckling och för att blicka framåt. Motivationen är på topp och Hydro System fortsätter lyfta verksamheten. Företaget ska bland annat få nya lokaler, men också förbättrad försäljning på nätet. – Vi utvecklar ett nytt internetbaserat försäljningssystem, säger Arto Haataja. Det kan låta enkelt men i vår bransch är produkterna komplicerade och del av komplexa system. Det ställer oerhört höga krav på försäljningsverktyget, och på gränssnittet i den digitala butiksmiljön. – Liksom i gruppens övriga företag är kvalitet och kundorientering viktiga ledord. Därför tas systemet fram tillsammans med kunder och leverantörer, och inte minst våra kollegor inom Volito Automation. Inom en snar framtid sker allting via nätet, även i vår värld, då gäller det att vara bäst och mest effektiv även där.